Aanpassing velden junioren wedstrijd 16 jaar

De Ergohead commissie heeft besloten om de wedstrijd-junioren 16 jaar (J/M) 20 minuten te laten roeien net als andere jaren. De reden om de aanpassing te doen is, om het een voor iedereen toegankelijke wedstrijd te maken en de verschillen bij 16 jaar te groot zijn.

Junioren 18 wedstrijd:

Voor de wedstrijd junioren 18 jaar is de afstand wel 6KM. Zij kunnen deze resultaten in overleg met de Bondscoach meenemen voor hun profieltest van maart. Lees meer in de nieuwsbrief.

Zie: https://mailchi.mp/2b89cf7f7450/nieuwsbrief-amsterdam-world-ergohead